محصولات ویژه دهه فجر و ۲۲ بهمن

ضمن تشکر و قدر دانی از بذل توجه شما به محصولات با کیفیت کاسپین پرچم
محصولات دهه فجری عبارتند از :

ریسه رنگی
ریسه ایران
ریسه طرح میثاق
اهتزاز ایران درسایزهای عمودی وافقی
اهتزاز ساتن رنگی درسایزهای عمودی وافقی
پرچم طولی ایران
کتیبه ایران
پرچم دستی

که به زودی نمونه محصولات قرار داده خواهد شد
جهت سفارش محصولات با شماره های کاسپین پرچم تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۸۶۲۰۳۷  –  ۰۹۱۲۸۶۲۰۳۸ – ۰۲۱۸۸۹۴۰۷۲۵

و با ارائه کد تخفیف FAJR96 از ۵ الی ۳۰ تخفیف بهره مند شوید

ربات تلگرامی کاسپین پرچم

نمونه طرح های پرچم اهتزاز ایران در سایزهای عمودی وافقی ویژه دهه فجر


کاسپین پرچم - پرچم های اهتزاز ویژه دهه فجر و 22 بهمن

کاسپین پرچم - پرچم های اهتزاز ویژه دهه فجر و 22 بهمن

کاسپین پرچم - پرچم های اهتزاز ویژه دهه فجر و 22 بهمن

کاسپین پرچم - پرچم های اهتزاز ویژه دهه فجر و 22 بهمننمونه پرچم دستی ایران ویژه دهه فجر


کاسپین پرچم - پرچم دستی ایران ویژه دهه فجر و 22 بهمن